Brygningsprocessen

Omdannelsen af byg til malt er en energikrævende proces. Den rene byg skal først udblødes i vand, spire under 100 procent luftfugtighed og dernæst tørre ved høj temperatur afhængigt af malttypen. DTU Bryghus springer maltprocessen over for at reducere energiforbruget ved brygningen og bruger, som et af de eneste bryggerier, 100 procent byg til ølproduktionen.

Når maltprocessen bliver sprunget over, bliver de nødvendige enzymer i byggen ikke aktiveret til senere brug i brygprocessen. For at kompensere for de manglende aktive enzymer, der normalt ville have været til stede i malten, tilsætter DTU Bryghus derfor industrielt fremstillet enzymer fra Novozymes "Ondea Pro".

Nedbringer CO2-udslippet
Ved at springe maltprocessen over, bliver udslippet af CO2 reduceret med otte procent i den samlede bryggeproces. Det svarer til 8,4 gram CO2 pr. flaske-enhed.

 

/upload/institutter/bio/uddannelse/bryggeriet/conventional-brewing-(billed)1.jpg

DTU Bryghus bruger enzymer fra Novozymes i selve fermenteringsprocessen. Under fermenteringen bliver stoffet diacetyl dannet og nedbrudt. Diacetyl giver øllet en uønsket smag. Den proces kan fjernes helt eller reduceres betydeligt ved anvendelsen af enzymet Novozymes Maturex.

Da øl skal gæres i bestemte temperaturintervaller, pilsner mellem 10-16 grader, og ale mellem 18-24 grader, vil en afkortning af fermenteringsprocessen spare energi.

Nyt patenteret mæskningsystem
DTU Bryghus har udviklet og fået patenteret et nyt mæskesystem. Systemet sikrer, at enzymerne kommer i kontakt med al stivelsen, når vand og bygmalt blandes i mæskeprocessen. 

Kontakt

Preben Bøje Hansen
Levnedsmiddeltekniker
DTU Fødevareinstituttet
45 25 75 17