Forskning

DTU Bryghus benytter en ny måde at brygge øl på. På de fleste bryggerier bliver byg omdannet til malt. DTU Bryghus springer maltprocessen over og bruger som et af de eneste bryggerier op til 100 procent byg til ølproduktionen. Derved bliver CO2-udslippet reduceret med otte procent i den samlede bryggeproces. Det kan lade sig gøre ved at tilsætte enzymer undervejs i brygningen.

Fokusområder for forskningen
  • Bæredygtighed indenfor ølbrygning
  • Reduktion af energiforbrug
  • Mindre forbrug af naturressourcer
Forskningsfaciliteter og -metoder

DTU Fødevareinstituttet leder Bryghuset, og DTU Systembiologi bidrager til aktiviteterne. Bryghuset ligger i DTU Fødevareinstituttets forsøgsanlæg, men benytter begge institutters faciliteter.

Bryghuset råder over et fermenteringsanlæg i laboratorieskala. Anlægget, der har mere end 60 fermentorer, har mulighed for on-line massespektrofotometrianalyse, proteon og biologisk sekvensanalyse og andre avancerede analytiske metoder som for eksempel HPLC, MS-MS, GC-MS.

European Brewing Convention (EBC) er industristandarden for området, og DTU Bryghus bruger de analytiske metoder derfra regelmæssigt. DTU Bryghus er i stand til at designe nytænkende forskningsprojekter indenfor alle områder, der relaterer sig til brygning og har derfor behov for input fra mange forskellige forskningsområder.

DTU Bryghus

Bryghus-logo

Et væksthus for innovation og nytænkning - stedet hvor forskere, studerende og industri i samarbejde kan prøve nye idéer af.