Uddannelse

DTU Bryghus tilbyder et udvalg af forskningsprojekter på ph.d.-, kandidat- og bachelorniveau, hvoraf nogle er et samarbejde med industrien. Kontakt bryghuset for at få information om eller foreslå kommende projekter. 

DTU Bryghus samarbejder med Københavns Universitet og Den Danske Bryggerhøjskole om en dobbelt kandidatgrad som kandidat i Fødevareteknologi og desuden titel af Diploma Brewery Engineer.

Læs mere om uddannelsen i DTUs studiehåndbog

Se mere om uddannelsen på DTUs uddannelsesider

Læs mere om Den Skandinaviske Bryggerhøjskole

Hos Food Careers kan du møde Nicolaj, der fortæller om sit valg af uddannelse og nu er civilingeniør i bioteknologi og brygmester.

Kom med egne ideer eller find inspiration i projektkataloger
DTU Bryghus er et samarbejde mellem de to institutter DTU Fødevareinstituttet og DTU Systembiologi. Alle projekter har mindst en af institutternes egne forskere tilknyttet som vejleder for at sikre forskning eller innovationspotentiale på et højt niveau.

Et af bryghusets mål er at tilbyde et studie- og forskningsmiljø af høj kvalitet, hvor de studerende kan anvende deres teoretiske og studiemæssige færdigheder i deres egne projektforløb. Projekterne kan være udtænkt af de studerende selv, eller de kan hente inspiration i DTU Fødevareinstituttets eller DTU Systembiologis projektkataloger.

Nogle projekter bliver udført i samarbejde med DTU Innovatorium eller eksterne partnere fra virksomheder.

Projekterne kan designes med henblik på at opnå ECTS point, eller de kan være designet udelukkende med det formål at fungere som en aktivitet for særligt entusiastiske studerende.

Mulighed for DTU Blue Dot projekt
Enkelte projekter kvalificerer til et DTU Blue Dot diplom. For tiden har DTU Bryghus to DTU Blue Dot projekter i samarbejde med avisen Ingeniøren og DTU Innovatorium om design af udstyr, af det elektriske kontrolsystem og generelt om design af mikrobryggerier baseret på DTUs patenter.

Læs mere om DTU Blue Dot projekter på DTUs website

Læs mere om DTU Innovatorium på DTUs website